1. Inleiding

Binnen het onderwijs vinden veel veranderingen plaats. Steeds meer wordt er een activere houding van de leerling verwacht om zijn eigen kennis te verwerven. De laatste aantal jaar wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de computer binnen het onderwijs. De verwachting is dat deze trend zich doorzet de komende jaren. Steeds meer mensen gaan ook inzien dat de computer binnen de les van groot nut kan zijn.

Het gebruik van de computer binnen de les is niet alleen het aanbieden van een leerboek op de computer. De computer biedt namelijk veel meer mogelijkheden. De grote vraag de gesteld kan worden is Wat kan de computer ons bieden voor verbetering in het onderwijs?

Hoewel de computer veel kan, is het op dit moment nog niet zover dat de computer de docent kan gaan vervangen. Er zal eerder gekeken moeten worden hoe de computer de docent kan ondersteunen in het verzorgen van de lessen welke hij/zij geeft met als doel de kwaliteit van het onderwijs voor de leerling te verbeteren. Uiteindelijk zal het toch moeten gaan om de leerling, dat deze voldoende wordt voorbereidt om goed te kunnen functioneren in de samenleving met behulp van de kennis en ervaringen welke hij op doet binnen het onderwijs.

Niet iedere leerling leert op de zelfde manier. Daarom zal er altijd een balans gevonden moeten worden tussen de verschillende didactische mogelijkheden welke er zijn om de stof over te dragen. De didactiek via de computer, ook wel de digitale didactiek genoemd, is een van de methoden. Ondanks dat er steeds meer materiaal wordt ontwikkeld binnen de digitale didactiek wil dit niet zeggen dat dit altijd de beste methode is. Er zal altijd een evenwicht gevonden moeten worden tussen de verschillende manier van aanbieden van onderwijs.

© 2006- 2023 BioDesk.nl  -  All Rights Reserved  -  Disclaimer  -  download Flash externe link  -  Opmerking/vraag over deze pagina?