8. Websites en Wiki's maken

Een andere vorm waarin leerlingen zelf aan de slag kunnen met kennisverwerving is het produceren van een website of een wiki. Bij het werken met deze opdrachten binnen een klas(sen) kan er gekozen worden voor verschillende mogelijkheden van samenwerking. Leerlingen kunnen alleen werken aan een onderdeel maar er kan ook gekozen worden om dit te laten gebeuren in kleine of grotere projectgroepen.

8.1 Wiki

Een wiki is een website waarop de bezoekers zelf informatie kunnen toevoegen of aanpassen. Hiervoor is in de meeste gevallen geen speciale toegangscode nodig al is er wel vaak een registratie op de desbetreffende wiki nodig om informatie toe te voegen of aan te passen. Per (sub)onderwerp is er vaak een aparte pagina binnen een wiki-systeem. Gezamenlijk met de bezoekers wordt er dan gewerkt aan n gezamenlijke tekst per (sub)onderwerp. Het idee achter een wiki-systeem is dat de kwaliteit van de informatie toeneemt wanneer de bezoekers de fouten verbeteren en informatie aanvullen. Op deze manier is het eenvoudig om kennis te delen met andere mensen.

In praktijk werkt een wiki vrij succesvol. Een van de grootste wiki's is de online encyclopedie wikipedia welke voornamelijk wordt onderhouden door een aantal vrijwilligers. Echter het wil wel is voorkomen dat pagina's worden verwijderd of express fouten erop worden gezet. Echter de meeste wiki-systemen die te krijgen zijn ondersteunen de mogelijkheid om dit soort vandalisme op een eenvoudige manier terug te kunnen draaien. Echter kan er nooit op een open wiki gegarandeerd worden dat de informatie klopt.

8.2 Hoe kan een wiki ingezet worden in de klas?

Er zou gekozen kunnen worden om de klas op te delen in een aantal projectgroepen. Deze projectgroepen een onderdeel toegewezen welke bestaan uit een aantal subonderdelen. Iedere projectgroep heeft als taak te zorgen dat een dergelijk onderdeel gevuld raakt. Hiervoor kunnen ze de subonderdelen onderverdelen over de mensen in de projectgroep. En of twee leerlingen dragen dan de zorg voor het uitwerken van een subonderdeel. Hiervoor moeten ze met behulp van informatie van internet maar ook uit hun eigen leerboek hun pagina op de wiki op een duidelijke manier zien te vullen. Het projectgroepje heeft als functie dat ze elkaar kunnen ondersteunen maar ook voorzien van commentaar over de pagina's die gemaakt worden in de wiki.

Uiteindelijk kan de docent hier een eindbeoordeling aangeven. Ook zou er gekozen kunnen worden om de gemaakte informatie te verwerken in een toets. Hierbij moet wel opgelet worden dat de hoeveelheid te leren stof te overzien blijft.

8.3 Website

Op ongeveer een zelfde manier als bij een wiki kunnen leerlingen werken aan het maken van een eigen website over een onderwerp. Het grote verschil zit hem vooral in dat bij een website er veel meer informatie verwerkt kan worden terwijl een wiki een kleinere opdracht kan zijn. De opdracht van het maken van een website is een uitdaging voor de leerlingen welke nog niet op veel scholen veel gebeurd. Echter het te vaak laten maken van een website door leerlingen kan ook negatief werken. Het is echter een andere manier van presenteren dan via een verslag op papier. Het maken van een website kan gedaan worden de individuele leerlingen maar ook door groepjes van leerlingen.

Met behulp van een website kan het werk van de leerling zichtbaar gemaakt worden voor andere mensen. Dit heeft niet alleen voor de school, het vak maar ook voor de leerling positieve kanten. Buiten de kennis en ervaringen die de leerling hierdoor krijgt ziet hij ook dat de website bezocht wordt door bezoekers. Ze zouden eventueel een gastenboek op kunnen plaatsen zodat bezoekers een reactie kunnen plaatsen over de website.

Bij het beoordelen van de websites moet niet alleen gekeken worden naar de grafische vormgeving. Het doel van de site is op een of andere manier informatie over een bepaald onderwerp overbrengen. Als de beoordeling te veel wordt gedaan aan de hand van de grafische opmaak raken leerlingen gedemotiveerd om een volgende keer nog actief met de inhoud bezig te gaan. Het grootste belang van een website gemaakt door leerlingen is dat deze functioneel is. Is het leesbaar, werkt deze onder verschillende browsers, staat er af en toe een plaatje tussen de tekst, is de tekst goed onderverdeeld over verschillende pagina's en is de website voorzien van een overzichtelijk menu om als bezoeker door de website te kunnen verplaatsen.

Een ander groot voordeel van het laten maken van websites of een wiki is dat dit als bronmateriaal gebruikt zou kunnen worden voor webquest. Als dit materiaal op een docent of school eigen site wordt geplaatst verdwijnt dit niet en hoeft de docent minder tijd te investeren om bronnen bij de webquests en andere opdrachten te controleren of deze nog bestaan.

© 2006- 2024 BioDesk.nl  -  All Rights Reserved  -  Disclaimer  -  download Flash externe link  -  Opmerking/vraag over deze pagina?